logo

Training

Intervisie Begeleiden (intervisie coaching)

Intervisie is een beproefde methode voor groepsgewijs leren. De praktijk staat daarbij centraal in een gestructureerd groepsproces.

Vanuit praktijksituaties reflecteren de deelnemers in een intervisiegroep op eigen gedrag en overtuigingen en ontwikkelen zij inzicht in nieuwe manieren om het aan te pakken.

Intervisie Begeleiden

In de 3-daagse training Intervisie Begeleiden leer je intervisiebijeenkomsten te organiseren en begeleiden op een coachende manier. Je oefent verschillende intervisiemethoden en krijgt vaardigheid in het coachend begeleiden van de intervisiebijeenkomst op procesniveau, zonder te sturen op de inhoud.

De training wordt verzorgd door ervaren en gecertificeerde trainers/coaches. De training is geaccrediteerd door SKJ en Registerplein en levert als leertraject 16 PE-punten op voor medewerkers die in de Zorg of Welzijnssector werkzaam zijn.

De training is ook zeer effectief voor teams om te leren op een positieve manier de teamsamenwerking te verbeteren.

Heb je interesse in Intervisie en het begeleiden ervan? Neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie en trainingsdata.