logo

Over ons

Hoe werken wij?

LearningCoach werkt vanuit 3 basisprincipes:

  • Intregrale aanpak:
    Vaardigheden die wij trainen worden op een coachende manier geïntegreerd in gedrag van de cursist. Coaching vindt plaats met een sterke relatie op functionele toepassing in de praktijk;
  • Ontwikkeling van de cursist staat centraal:
    Ons aanbod en de inhoud van onze trainingsprogramma’s worden steeds weer op maat gemaakt met de gewenste ontwikkeling van de cursist/coachee als uitgangspunt;
  • Resultaatgericht èn persoonsgericht:
    Onze trainers/coaches hebben opleiding en ervaring in zowel de taakgerichte als de mensgerichte competenties en brengen die samen in één aanpak.

Door onze aanpak gaat het leren, oefenen en toepassen in de praktijk hand in hand. Er is daardoor veel minder tijd en energie nodig voor transfer van het geleerde in de praktijk. Het rendement van onze ontwikkeltrajecten ligt daardoor veel hoger dan gemiddeld.

Kwaliteitsborging

NOBCO - Nederlandse orde van beroepscoaches

LearningCoach is lid van STiR en NOBCO en hanteert in alle clientgerelateerde activiteiten de ethische gedragscode en klachtenreglement van NOBCO.

NOBCO - Global Code of Ethics